• 0048 698603476
  • fundacjareduta@protonmail.com

Polska jest przepięknym krajem,

w którym każdy może się zakochać.

Tylko nie każdy o tym wie!

Usytuowana w strategicznym miejscu Europy, bogata w zasoby, daje nam schronienie i wielkie możliwości do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Polska to ogromny potencjał. Dlatego my Polacy musimy w końcu  wziąć sprawy w nasze ręce i zacząć budować naszą ojczyznę, z własnym i jasno zdefiniowanym charakterem, opartą na tradycyjnych wartościach, a zarazem nowoczesną i pełną energii do działania. Podstawowym celem Fundacji Reduta jest oddolne tworzenie ruchu,  kreowanie myśli społecznej, kultury, sztuki, oraz dbanie o rozwój. Wszystko po to, by Polacy mogli lepiej funkcjonować i konkurować na polu gospodarczym i tożsamościowym.

zapraszamy do współpracy

Budowa Polski to jest wielki wysiłek, od efektów którego zależny nasza przyszłość. Każda pomoc jest krokiem ku wolności i normalności. Zapraszamy do bezpośredniego zaangażowania i wspólnego działania.
przyjdź do nas
Pięknie dziękujmy za wszelkie wpłaty i za promocję!